Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Nezákonnost postupu vládců k 21.11. a co bude dál

Ministerstvo zdravotnictví plivlo do tváře soudu i občanům. Co bude dál? Přečtěte si článek.

justice 423446 640

Stručné shrnutí průběhu

Městský soud v Praze dne 13. 11. 2020 zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Ministerstvo zdravotnictví ho podle rozsudku soudu nedostatečně odůvodnil. Soud rozhodl o tom, že opatření se ruší k 21. listopadu 2020 a k tomuto datu má ministerstvo přijmout nové opatření a řádně vysvětlit důvody, které jej vedou k přijetí právě takových opatření, jež zasahují do lidských práv.

Ministerstvo zdravotnictví se Městskému soudu vysmálo do obličeje, když vydalo 20. listopadu 2020 „nové“ mimořádné opatření s naprosto STEJNÝM „odůvodněním“, které již Městský soud shledal jako nedostatečné a zrušil ho. Ministerstvo zdravotnictví tím plivlo do obrazné tváře nejen soudu, ale i celému národu nemluvě o právní teorii o právním státě. Není to ovšem poprvé. Vláda toto dělá naprosto standardně již dlouhé roky a vydává to za údajný právní stát (co je ve skutečnosti právní stát se dočtete zde).

Soud navíc pominul fakt, že omezit lidská práva smí jen ve volbách zvolený parlament, a to jen formou zákona. Nesmí tak učinit nějaký ministr, kterého lid nevolil. Ale to je jen další plivání na právo.

Co se bude dít dál?

Nemáme věšteckou kouli, ale lze předpokládat, že se bude dít to, co se zatím dělo vždy v těchto situacích. Vládci budou, jako vždy, zcela ignorovat soudy všech stupňů a budou si dělat co se jim zlíbí bez ohledu na právo, zákony, soudy i voliče. Nikdo na ně nemůže. Soudy jsou vůči mocným bezmocné. I kdyby soudci každý den ihned rušili nezákonná nařízení vládců, tak vládci budou každý den vydávat úplně ty stejné znovu a tvrdit, že jsou platná. Voliči také nemohou dělat nic. Mohou si jen v určený čas zvolit nějakou jinou loutku, ale skutečné vládce si voliči nevolí.

Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud lid nevyžene mocichtivé vládce a nenastaví pravidla tak, aby správci našich společných věcí se přestali chovat jako vláda a začali se chovat jako zaměstnanci našich společných věcí. To ale nastane až v okamžiku, kdy policie přestane pomáhat a chránit mocichtivé zločince ve vládě. Do té doby bude policie prosazovat protizákonné zájmy mocipánů a „bojovat“ proti vlastnímu lidu, který je živý. Paradoxně budou policisté bojovat i proti vlastním rodinám. Ale to je princip vládců. Rozeštvat lidi proti sobě vytvářením chaosu a protiprávnosti, a díky tomu je manipulovat skrz úplatná média.     

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.