Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Statistika průzkumu o výživném platná ke dni 21. 4. 2021

 

63 osob platící nebo přijímající výživné, z toho 30 ženy a 33 mužů
8.268,- průměr kolik muži platí výživné celkem na všechny děti (31 mužů)
2.600,- průměr kolik muži dostávají výživné za všechny děti (11 mužů)
35.643,- měsíční průměr čistých příjmů u 23 mužů, kteří uvedli, že jsou zaměstnaní
10.000,- nejnižší měsíční příjem zaměstnaného muže
108.000,- nejvyšší měsíční příjem zaměstnaného muže
419.824,- roční průměr čistých příjmů po odpočtu nákladů u 9 živnostníků což činí průměr 34.985,50 na jeden měsíc.
2.620,- průměr kolik ženy (10 žen) platí výživné celkem na všechny děti
3.948,- průměr kolik ženy (25 žen) dostávají výživné za všechny děti
17.715,- průměr příjmů u 13 zaměstnaných žen
94 dětí, kterých se výživné týká
3.848,- průměr jak placených, tak i přijímaného výživného počítáno na děti
500,- nejnižší hodnota výživného na 1 dítě
27.000,- nejvyšší hodnota výživného na 1 dítě
79 dětí z 94 je ve výhradní péči
7 děti z 94 ve střídavé péči pro jednoho méně času
5 děti z 94 v rovnocenné střídavé péči
3 dítě z 94 ve společné péči
12 měsíců je průměr délky řízení u soudu
1 měsíc je nejkratší uvedená délka řízení u soudu 
53 měsíců je uvedena nejdelší délka řízení u soudu

 

 

Výsledky zatím nejsou dostatečně vypovídající, jelikož dotazník na výživné vyplnilo relativně málo lidí. Všem, kteří dotazník vyplnili, mnohokrát děkujeme. Informaci o dotazníku můžete šířit dál, aby nás bylo více a výsledky byly více vypovídající.