Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

O projektu prava-deti.cz

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je pomáhat dětem a rodinám v těžkých životních situacích. Takových organizací a projektů je sice hodně, ale my chceme vyplnit ty mezery, kde téměř nikdo nepomáhá. Většinou se jedná o oblasti, které jsou v konfliktu se zájmy státních institucí a s nimi spřízněných organizací a osob. Drtivá většina jiných projektů je totiž financována z fondů, přes které je možné vytvářet tlak na poslušnost a loajálnost těch, kteří z těchto fondů čerpají peníze.

Novinky

29. 7. 2020 – vysvětlení Istambulské úmluvy

Vysvětlili jsme co je to "Istambulská úmluva", přečíst si článek můžete zde

24. 7. 2020 – článek na téma tělesných trestů dětí

Uveřejnili jsme článek s názvem: "Je zákaz tělesných trestů až tak nesmyslným nápadem?". 

22. 7. 2020 – odpověď na dotaz - Náklady na dopravu dítěte po rozvodu

Odpověděli jsme na dotaz "Náklady na dopravu dítěte po rozvodu". Odpověď zde.

15. 7. 2020 – odpověď na dotaz - Prý nemám nárok nahlédnout do spisu až do vyhlášení rozsudku

Odpověděli jsme na dotaz "Prý nemám nárok nahlédnout do spisu až do vyhlášení rozsudku". Odpověď zde.

14. 7. 2020 – poslední výsledky z dotazníku

Zde naleznete poslední výsledky statistik o výživném, nasbírané z tohoto dotazníku.

10. 6. 2020 – spuštěn do provozu dotazníkový formulář na výživné

Spustili jsme pro vás dotazníkový formulář na zjištění výživného. Důvodem je nasbírání statistických dat, která pak vyhodnotíme, abychom zjistili stav týkající se výživného, ve kterém prakticky neexistují pravidla a statistických informací je zoufale málo. Formulář zde.

8. 4. 2020 – testovací provoz dotazníku na výživné

Zde najdete testovací provoz formuláře na sběr dat pro statistiky určení výživného.

1. Poskytovat informace dětem a rodičům

Do největších problémů se dostávají děti a jejich rodiče při konfrontaci se státními institucemi a s nimi spřízněnými skupinami a osobami, jako jsou:

  • Soudy
  • OSPODy
  • Soudní znalci
  • Mediátoři
  • Policie ČR
  • Exekutoři
  • Advokáti
  • Účelové neziskové organizace

Tito všichni jsou ve svém oboru protřelí, mají zkušenosti, komunikují vzájemně mezi sebou, hájí každý své vlastní zájmy, ale navzájem se respektují a většinou si vycházejí vstříc takovým způsobem, aby udrželi v chodu soukolí, které je živí.

Naproti tomu děti a jejich rodiče se v tomto světě neorientují vůbec. Mají jen mlhavé představy načerpané z teoretických zákonů a z toho, co jim prezentují právě tito výše jmenovaní. Pravdy je v těch útržkovitých informací tak málo, že děti a rodiče vstupují do světa nazývaného „opatrovnická mafie“ jako zcela bezbranní beránci určení jako potrava pro opatrovnické soukolí.

Cílem našeho projektu je tento obrovský handicap dětí a rodičů alespoň trochu zmírnit. Předat jim co nejvíce faktických informací, aby nebyli zase tak snadná oběť. Díky tomu, že ze systému nečerpáme žádné peníze, můžeme být zcela upřímní a nelhat.

2. Vytváření komunity

V počtu je síla a osamocený jedinec má jen malé šance proti celému systému. Rodiny jsou bezesporu nejpočetnější komunitou ve státě. Toho si je každý stát vědom a nemá zájem o silné a kvalitní rodinné vazby. Napětí uvnitř rodin dává možnost státním úředníkům rozhodovat o vnitřních záležitostech v rodinách, a tudíž i fakticky vládnout v zemi. Otázka zní, zda jim tuto moc chceme předávat.

Jedním z cílů tohoto projektu je snaha o uklidnění napětí v rodinách a tím snížení moci právníků a státních úředníků nad našimi životy. Takového cíle těžko dosáhne jednotlivec sám. Je potřeba spojovat lidi, kteří chtějí o svých životech rozhodovat sami a nenechat svůj osud v rukách opatrovnického soukolí.

Realizace cílů

Tento web je první částí realizace našich cílů. Poskytuje prostor pro zveřejňování informací. Sběr informací a jejich přetváření do obsahu webu není práce ani snadná ani časově nenáročná. Všichni do tohoto projektu investujeme svůj čas i peníze, a to zcela zdarma. I to je důvod, proč nemůže být všechno hned a v takovém provedení, jak bychom si představovali. Prosíme tedy o shovívavost, případně o pomoc, pokud i vy chcete být užiteční.

Kontaktovat nás můžete e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..