Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

§ 88 občanského zákoníku č. 89/2012

  1. Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
  2. Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

Komentář

Díky tomuto ustanovení má občan konečně částečné právo bránit se proti úřadům i tím způsobem, že si pořídí zvukový nebo obrazový záznam z jednání úředníků, což do té doby (dokud nevyšel nový Občanský zákoník) bylo značně problematické. Úřady se dříve bránili, že jejich protizákonné jednání požívá zákonné ochrany a že pořízený zvukový (obrazový) záznam se nesmí použít při ochraně práv občanů. Nový Občanský zákoník se to pokusil částečně napravit, ale ani dnes to ale není zase tak jednoduché. Úředníci opět často zuří, pokud si budete chtít pořídit zvukový záznam z jednání, jelikož jim to ztěžuje obcházení či nerespektování zákonů. Navíc jiné právní normy jsou s tímto paragrafem zase v rozporu. V rozporu je to např. s § 6 odst. 3 Zákona o soudech a soudcích č. 6/2002, který naopak stanoví následující:

§ 6
(3) Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

Jak můžete vidět, tak s ochranou práv občanů to není zase tak jednoznačné, jak by si mohl naivně myslet člověk, který by uvěřil teorii právního státu. 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.