Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

 1. Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou
  1. krajské úřady,
  2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  3. obecní úřady a újezdní úřady; ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady,
  4. ministerstvo,
  5. Úřad,
  6. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).
 2. Sociálně-právní ochranu dále zajišťují
  1. obce v samostatné působnosti,
  2. kraje v samostatné působnosti,
  3. komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
  4. další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, (dále jen "pověřená osoba").

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.