Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Zkratka OSPOD znamená odbor sociálně-právní ochrany dětí. Naleznete ho v organizační struktuře městských úřadů (magistrátů v případě větších měst). Není v každé obci, ale někdy bývá ve větších městech a spadají pod něj i menší spádové vesnice.

Chlapec ovládající komunikaci s OSPOD

Je to odbor, který by se měl bránit práva dětí ve své spádové oblasti. Pracují v něm sociální pracovnice (často ženy, ale ne vždy), které by měly samy vyhledávat děti, jež potřebují nějakou pomoc a tuto pomoc jim samy nabídnout a dohlédnout na průběh pomoci dětem. To jim sice ukládá Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ale je to pustá teorie hodně vzdálená od reality. Úředník, který sám iniciativně pátrá po práci, za kterou ale nedostane ani jedinou korunu navíc a jen si tím zadělá na problémy, je představa doslova k popukání. Tomu by snad neuvěřil ani dobrý voják Švejk. V zákoně je to napsáno jen proto, aby Česká republika mohla papírově doložit, jak chrání dětská práva. Že to tak není ve skutečnosti, je věc jiná. Každopádně napsáno to v zákoně je, konkrétně v § 10 odst. 1, písem a) Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a můžete se tím ohánět, ale spoléhal by se na to jen naprostý pitomec.

Jak OSPODy pracují v praxi

Sociální pracovnice OSPODů jsou motivovány, aby hájily zájmy v tomto pořadí důležitosti:

  1. své vlastní osobní zájmy,
  2. zájmy institucí svého města (městský úřad, školy, školky…)
  3. pokud to není v kolizi s předchozími body, tak hájí práva těch nejagresivnějších, což bývají většinou rozzuřené a zoufalé matky,
  4. v případě, že není potřeba hájit zájmy výše zmíněné, tak dojde i na práva dětí, ale většinou se už na ně nedostane.

Proč jsou priority takto nastavené?

Už jste slyšeli o pravidle „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“? Teď už asi chápete, proč je vysoko nad právy dětí předřazen zájem institucí města, které má sociální pracovnice na výplatní pásce a rozhoduje o jejich odměnách. Pokud se dostane do sporu dítě třeba se školou, tak sociální pracovnice samozřejmě musí hájit zájmy školy před zájmem dětí. Jeden případ z mnoha zde.

Proč je na prvním místě osobní zájem je snad u úředníků naprosto jednoznačné. Úředníci nejsou finančně motivováni odvádět dobrou práci nedej bože snad hodně práce. Dostávají plat podle toho, jak se vtírají jiným úředníkům. Pracovitost rozhodně nepatří k dobrým vlastnostem úředníka. Pracovitý úředník kazí normy všem ostatním, hlavně poškozuje zájmy nadřízených.

Proč mají přednost agresivní účastníci? Kdo z vás by chtěl odporovat agresivnímu člověku, když jednoznačně výhodné pro úředníka je, aby vycházel vstříc těm agresivnějším. Dítě má málokdy sílu a schopnosti podat si písemnou stížnost na sociální pracovnici. Zato taková rozzuřená matka může nadělat úředníkovi hodně starostí. Z toho logicky vyplývá, že upřednostnit zájmy matky před právy dítěte je pro sociální pracovnici OSPOD výrazně výhodnější a rozumnější.

Ignorování práv a zájmů dětí ve prospěch ostatních je sice v rozporu se zákonem. Není to však nijak trestáno, takže se to jednoznačně vyplatí. Občas sice někdo konstatuje, že byla porušena práva dětí. No tak to konstatuje, stejně se to ví. Trest úředníkovi nehrozí a odškodnění ani nápravy se dítě v drtivé většině případů nedočká.

Jak tedy jednat se sociálními pracovnicemi OSPOD

Z předchozích bodů je to jasné. Pokud nejste zaměstnancem příslušného úřadu, tak se musíte zařadit do kategorie těch, kterým raději vyhoví, než aby jim dělali potíže. Nesmíte je ale zahnat do kouta jako nějakého hlodavce. Sociální pracovnice OSPODů dokážou ubližovat dětem jen, aby ochránily své zájmy a bohužel na to mají ze zákona oprávnění. Znamená to tedy balancování na hraně a žonglování se životem dětí, abyste dokázali prosadit alespoň některá páva dětí.

Při jednání se sociálními pracovnicemi nezapomínejte také na to, že ne všechny fungují podle systémem nastaveného modelu. Některé sociální pracovnice mohou opravdu sledovat zájem dětí, rozhodně to není vyloučené, takže si nejprve ověřte, jaký postoj daná pracovnice zaujímá.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.